Föreningen Alexander hälsar alla besökare välkomna till Alexandersondagen, söndagen den 2 juli 2017, kl 10-16. På grund av underhållsarbete så kommer vi inte att genomföra någon utsändning. Uppdaterad information om program och tider, kommer att publiceras på vår websida www.alexander.n.se.