Mar
28
ons
Årsmöte
Mar 28 kl. 19:00 – 21:00

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till årsmöte onsdagen den 28:e mars kl. 19:00 i Sändarsalen på Radiostationen i Grimeton.

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om godkännande av kallelsen
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsberättelser: Verksamhet och kassa
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
9. Val
a) Val av tre styrelseledamöter 2018-2020
( I tur att avgå:
Jan Steinbach, Arne Sikö och Jan-Åke Gylling)
b) Två ersättare för 2018-2019
10. Val av två revisorer samt en ersättare
11. Val av valberedning varav en sammankallande
( F.n. tre personer)
12. Information om kommande verksamhet
13. Inkomna motioner
14. Ordet är fritt
15. Avslutning
Ev. motioner eller större frågor lämnas skriftligen per post
(Alexander, Radiostationen, Grimeton 72, 432 98 Grimeton)
eller e-post (info@alexander.n.se)
och skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars.
För förslag till valberedningen, kontakta: Bo Johansson
tel. 0340-674188, Hasse Nilsson tel. 0340-674316 eller
Ola Hernvall tel. 0340-660771

Efter förhandlingarna förflyttar vi oss till besökscentrum där det kommer att bjudas på kaffe, fralla och kaka. I samband med detta kommer Kai Sundberg att utveckla devisen “Se världen som turist – bli telegrafist”.

Apr
4
ons
Trivselkväll
Apr 4 kl. 18:00 – 20:00
Trivselkväll

Vi underhåller anläggningen, umgås och har trevligt. Nya deltagare hälsas välkomna – ingen föranmälan krävs.

Apr
18
ons
Trivselkväll
Apr 18 kl. 18:00 – 20:00
Trivselkväll

Vi underhåller anläggningen, umgås och har trevligt. Nya deltagare hälsas välkomna – ingen föranmälan krävs.

Jul
1
sön
Alexandersondagen 2018
Jul 1 kl. 10:00 – 16:00

Mera information kommer…

Jul
5
tor
Kvällsvisning
Jul 5 kl. 17:00 – 19:00

Ett fantastiskt tillfälle att besöka ett levande världsarv!

Under sommaren arrangerar Föreningen Alexander kvällsvisningar av radiostationen och den gamla Alexandersonsändaren, inklusive start av sändaren – en unik och fantastisk upplevelse för hela familjen.

Program:

-Entré via i besökscentret. Entréavgift: 125:- per person. Den som tidigare under dagen besökt och betalat entré på Världsarvet betalar 50:-. Barn under 18 år gratis. Ingen förbokning nödvändig.

-Inledning och videovisning i besökscentret

-Stationsbilen ifrån 1931 visas

-”Veteraner berättar” i sändarsalen

-Sändarstart av Alexandersonalternatorn. Dock sänder vi inte ut något meddelande över antennen. Varje besökare får ett par hörselskydd där man kan höra speakern berätta hur startprocessen går till.

-Antennpromenad ut till torn nr 1 (om vädret tillåter)

-Sändaramatörerna SK6SAQ visar och sänder meddelanden till hela världen.

Jul
12
tor
Kvällsvisning
Jul 12 kl. 17:00 – 19:00

Ett fantastiskt tillfälle att besöka ett levande världsarv!

Under sommaren arrangerar Föreningen Alexander kvällsvisningar av radiostationen och den gamla Alexandersonsändaren, inklusive start av sändaren – en unik och fantastisk upplevelse för hela familjen.

Program:

-Entré via i besökscentret. Entréavgift: 125:- per person. Den som tidigare under dagen besökt och betalat entré på Världsarvet betalar 50:-. Barn under 18 år gratis. Ingen förbokning nödvändig.

-Inledning och videovisning i besökscentret

-Stationsbilen ifrån 1931 visas

-”Veteraner berättar” i sändarsalen

-Sändarstart av Alexandersonalternatorn. Dock sänder vi inte ut något meddelande över antennen. Varje besökare får ett par hörselskydd där man kan höra speakern berätta hur startprocessen går till.

-Antennpromenad ut till torn nr 1 (om vädret tillåter)

-Sändaramatörerna SK6SAQ visar och sänder meddelanden till hela världen.