Mätare

Föreningen Alexander har vid tre tillfällen anordnat kortkurser sommartid för de som på ett fåtal dagar vill närmare studera hur den gamla Alexanderson-alternatorn är konstruerad och körs.

Under sommaren 2015 genomförs en kortkurs 3-4 augusti. Kursdeltagarna kan närvara vid sändarstarten på tisdagskvällen efter kursen. Kursavgiften är 850 kr för Alexandermedlem, i kursavgiften ingår kursdokumentation, instruktions-DVD, samt för- och eftermiddagskaffe.

Frågor och intresseanmälan till info@alexander.n.se

Uppdatering 2015-07-03: Kursen är nu fullbokad och nya anmälningar hamnar därför på en väntelista.