När:
20 september, 2017 kl. 19:00 – 21:00
2017-09-20T19:00:00+02:00
2017-09-20T21:00:00+02:00
Var:
Radiostationen, Grimeton

 

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till ordinarie höstmöte onsdagen den 20:e september 2017 kl. 19.00 i Sändarsalen i Grimeton radiostation.
Kvällen inledes med sedvanliga höstmötesförhandlingar, se förslag på dagordning nedan.
Därefter förflyttar vi oss till Besökscentret för fortsatt samvaro med kaffe, fralla och kaka.
I samband med detta kommer lokalhistorikern Lars Grimbeck att kåsera om halländska ord och uttryck.

Väl mött till höstmötet.

Förslag till dagordning vid höstmötet:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av justeringsmän för höstmötesprotokollet.
4. Information om Alexanders verksamhet hittills under året.
5. Beslut om medlemsavgift för 2018. (Styrelsens förslag till avgift:   enskild medlem 125:-/år organisation 500:-/år)
6. Information om Alexanders aktiviteter i höst,  trivselkvällar, kurser m.m.
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutning.