3 november, 2021
  • 18:00: Underhålls- & Trivselkväll

17 november, 2021
  • 18:00: Styrelsemöte