Frukostrast i byschan

Frukostrast i byschan

Den mobila byschan var i bruk länge, här på frukostrasten vid 6:e tornet 1952. Från vänster: Rickard Andersson, Ingvar Andersson, Allan Bertilsson, Albert Olsson (delvis skymd), Alvar Johansson (skymd). Foto: Bo Johansson. Källa: Radiostationen i Grimeton – Britta Nyström – Länsstyrelsen