AMATÖRRADIOSTATIONEN

SK6SAQ-utrustning_1000Idag finns det cirka 3 miljoner radioamatörer runt om i världen. Inne i världsarvets sändaramatörstation SK6SAQ
kan ni träffa några av dem. De visar er gärna sin hobby och låter er prova på att via radio ta kontakt med andra
likasinnade runt om i världen.

Hobbyn uppstod redan i början av 1900-talet, efter Marconis lyckade experiment att skicka trådlösa signaler över
Atlanten. Denna stora framgång väckte nyfikenhet hos ett antal privatpersoner som själva började experimentera med egna radioutsändningar. Under Första världskriget förbjöds amatörradioverksamhet i många länder men efter kriget tog det fart igen. I en tid då internet ännu inte fanns blev amatörradio för många det första och enda mötet med världen och andra kulturer. Fastän de befann sig på avlägsna platser eller i isolerade miljöer kunde de kommunicera med varandra.

Amatörradiostationen bemannas ideellt. Närhelst dörren står öppen är besökare välkomna in!
Licenserad sändaramatör?
Intresserad av att bli delaktig i SK6SAQ och bl.a. bemanna stationen?
Kontakta sk6saq(a)gmail.com!

SK6SAQ bedrivs gemensamt av Världsarvet Grimeton Radiostation och vänföreningen Alexander GVV.