Kallelse till Höstmöte Grimeton Radiostation 2019-09-25 19:00

Kallelse till Höstmöte Grimeton Radiostation 2019-09-25  19:00

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till ordinarie höstmöte onsdagen den 25:e september 2019 kl. 19.00 i Sändarsalen i Grimeton radiostation. Kvällen inledes med sedvanliga höstmötesförhandlingar, se förslag på dagordning nedan. Därefter förflyttar vi oss till Besökscentret för fortsatt samvaro med