Radiomottagare

Endast ett fåtal radiomottagartyper på marknaden kan ta emot SAQ:s frekvens 17,2 kHz direkt, det rör sig då om speciella och oftast dyrbara mottagare. Normala lösningen för mottagning av SAQ är att bygga eller köpa en s.k. converter, som omvandlar signalen på 17,2 kHz till en frekvens som kan tas emot på en mottagare som finns till hands.

Mottagare på Internet

Twente

På internet, finns ett flertal mottagare som kan ta emot radiosignaler, motsvarande vad SAQ sänder ut. I staden Twente i Nederländerna finns en mottagare av långvåg, mellanvåg och kortvåg, och som kontinuerligt sänder ut mottagningen på Internet.
Gör så här:

1. Öppna websidan http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
2. I fältet “Waterfall view” klickar du på “max in”
3. I fältet “Bandwidth” klickar du på “CW-narrow”
4. I fältet “Frequency” knappar du in 17.2 kHz (använd punkt), och tryck på Enter.

Lycka till!

Mottagning med spektralanalysprogram

saqrx
SAQrx VLF Receiver

På senare år har en annan lösning på mottagning av SAQ blivit alltmer vanlig i lyssnarrapporterna, nämligen att använda en vanlig PC med ljudkort tillsammans med ett dataprogram för spektralanalys. Ljudkorten är konstruerade att hantera frekvenser upp till ca 24 kHz. Dessutom visar det sig att ljudkorten ofta har en mycket låg brusnivå, -100 dB eller bättre, vilket innebär att en antenn kan kopplas in direkt på ljudkortets signalingång utan några ytterligare förstärkare.

Det finns ett flertal spektralanalysprogram för gratis nedladdning via Internet.
SAQrx är ett program som är gratis att ladda ner och lätt att använda.

Wideband VLF spectrogram

VLF image Budapest 2015-06-28 12:00 UTC
VLF image Budapest 2015-06-28 12:00 UTC. Note the morse code at 17,2kHz

Det finns mottagare runt om i världen som regelbundet lägger ut en 15 sekunders “snutt” på mottagna signaler i frekvensområdet upp till 24 kHz på internet. Här kan du “zappa” runt och se hur SAQ når fram i olika världsdelar.

Kuriosa

Vill du se en mottagare av annorlunda slag så titta gärna på Jim Moritz’ mekaniska mottagare .

Hur låter det och vad ser man när man tar emot SAQ?

SAQ sänder ut morsetecken (kombinationer av korta och långa pulser) med en omodulerad bärvåg. Detta innebär att man normalt inte hör någon ton utan troligare en variation i bruset på sändningsfrekvensen 17,2 kHz. Mottagare för telegramtrafik är normalt utrustade med en s.k. beat-oscillator, som gör bärvågen hörbar i mottagaren.

Avstämningen (injusteringen) av alternatorn inför en sändning kan vara besvärlig. När man inte nått ända fram med avstämningen så resulterar det i ett “ljud” vid mottagningen som är karakteristiskt för en maskinsändare: Morsetecknen låter som chirp-chirp, och inte som rena piip-piip som är det önskvärda.

Tips & kommentarer

Vi är bättre på sändning än på mottagning, så vi vill gärna ha dina tips och kommentarer för att hjälpa alla till en lyckad mottagning av SAQ. Främst vill vi ha rättelser av faktafel. Dessutom vill vi att utbyta erfarenheter och kunskaper om mottagningen. Är det nödvändigt att skydda ljudkortet från skador via antennen, och i så fall hur? Finns det ett ljudkort som inte fungerar för mottagning av SAQ? Vilka andra fallgropar bör undvikas?

Tips på enkla antennkonstruktioner samt tips om andra verktyg för att ta emot SAQ (t.ex. en enkel konverter) är givetvis också välkomna.
Skriv till oss i vårt Forum.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!