Använd kartan för att utforska våra lyssnarrapporter ifrån våra officiella utsändningar. Så här fungerar det:

  • Använd + / – för att zooma på kartan.
  • Klicka på markörerna för detaljerad information.
  • Klicka på expandera ikonen (övre vänstra hörnet) för att se en lista med andra utsändningar. Markera/avmarkera i listan för att visa/dölja andra utsändningar.
  • Klicka på fullskärmsläge (övre högra hörnet) för att se kartan i helskärm. Använd sök för att hitta anropssignal/namn på önskade lyssnare.

Vänligen skicka önskemål om korrigering av fel till: webmaster@alexander.n.se

 


Klicka här för att visa kartan i helskärmsläge.


Klicka här för att visa kartan i helskärmsläge.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!