Medlemskap i föreningen Alexander

Vi hälsar dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet aktivt såväl som passivt.

Som medlem har Du 10% rabatt på Världsarvet Grimetons inträde, butik och aktiviter, samt gratis inträde till Alexanders kvällsvisningar och Alexandersondagen, mot uppvisande av medlemskortet.
Alexander-medlemmar har också fritt inträde på Radiomuseet i Göteborg.

Vi vill informera Dej om att Dina personuppgifter kommer att läggas in i vårt medlemsregister, som uteslutande används för föreningens administration.


Medlemsansökan Alexander GVV

Medlemsavgift – 125 kr/år för dig som vill stödja föreningen.
Ett medlemskort skickas ut separat när vi har fått din betalning.

Ansök om medlemsskap här