Alexander SAQ Grimeton on-linebibliotek innehåller en stor mängd unika dokument, exklusivt tillgängliga för våra medlemmar. Biblioteket är inriktat på historiska dokument om Alexanderson-generatorn, som inte nödvändigtvis beskriver utrustningens aktuella status.
Du hittar originaldokument från 1920-talet samt transkriberade dokument för enklare läsning.
Nya dokument tillkommer hela tiden och vårt mål är att samla så många intressanta historiska dokument här som möjligt.

NYHET! Nu finns även hela vår serie med filmer med tekniska beskrivningar av SAQ tillgängliga i vårt online-bibliotek.

Använd gärna vårt SAQ FORUM för frågor och diskussioner.

Gå till vårt bibliotek här. Du behöver ange ett lösenord som du hittar i ditt medlemsbrev som kom tillsammans med ditt medlemskort.

Inte medlem än?
Ansök om medlemskap här och få omedelbar tillgång.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!