AlternatornOfficiella sändningar

I regel så sänder SAQ ut ett meddelande över världen två gånger om året: på Alexandersondagen (söndag vid månadsskiftet juni/juli), och på julaftons morgon.  Frekvensen är 17,2 kHz CW. Sändarstart sker ca 30 minuter före utsändning av meddelande.

Ytterligare utsändingar kan förekomma vid speciella tillfällen. Detaljerad information om kommande sändningar publiceras alltid i förväg på vår hemsida.

 

Lyssnarrapporter

För varje utsändningstillfälle så meddelar vi på vår hemsida om och hur vi tar emot lyssnarrapporter.

 

Inofficiella sändningar

Inofficiella sändningar kan ske på grund av utbildning, underhåll eller lokala evenemang. Rapporter från inofficiella sändningar bekräftas normalt inte med QSL-kort.

 

Start av alternatorn utan sändning

Sommartid visar Föreningen Alexander alternatorn under torsdagskvällar och då startas även sändaren. Under dessa kvällar sker ingen sändning från SAQ.

Grupper kan även boka en exklusiv uppstart av sändaren som en del i ett besök på Världsarvet Grimeton Radiostation. Kontakta världsarvet för bokning och mer information (e-post info@grimeton.org eller tel. 0340-67 41 90).

 

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!