Slutlig sammanställning av inkomna lyssnarrapporter (över 400!) från julaftonssändningen 2013, klicka på länken nedan…

Final summary of listeners’ reports from the Christmas Eve  Transmission 2013 (more than 400!), click on the link below…

SAQ – FINAL REPORT CHRISTMAS EVE 2013

_LUC6262
SM6NM Lars Kålland at the keyPlease write a comment in our Forum.