Här kan du som är medlem i föreningen och får vår medlemstidning Alternatorn i posten anmäla din E-postadress och istället få tidningen digitalt.

Ja tack, jag vill i fortsättningen få medlemstidningen Alternatorn digitalt!

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!