Vi gör ett försök att starta den gamla maskinsändaren på julaftons morgon kl. 8.30 svensk tid och sända ut ett budskap över världen kl. 9.00. Intresserade är välkomna att närvara vid sändningen.

SändarstartPlease write a comment in our Forum.