Illustration Science SafariScience Safari består av en specialbyggd buss, lastad med experiment och kunskap som ska inspirera barn och ungdomar till lärande och utbildning inom naturvetenskap och teknik. Projektet vill bidra till att uppmuntra människors upptäckarglädje och vetenskapliga nyfikenhet.

Utgångspunkten och grundläggande syften med Science Safari är att vara en inspiration för barn, ungdomar och unga vuxna, bidra till kompetensförsörjning inom näringslivet samt bedriva folkbildning i dess bästa bemärkelse.

Läs mer om projektet Science Safari

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!