Läs mer i SAQ-biblioteket

Läs mer i SAQ-biblioteket

Alexander SAQ Grimeton dokumentbibliotek innehåller en stor mängd unika dokument, exklusivt tillgängliga för våra medlemmar. Biblioteket är inriktat på historiska dokument om Alexanderson-generatorn, som inte nödvändigtvis beskriver utrustningens aktuella status. Du hittar originaldokument från 1920-talet samt transkriberade dokument för enklare