Vy över tornen med issmältningshuset och spolarna i förgrunden. Issmältningshuset inhyser transformatorer på 500kVA, som med 500-1000 volt, vid behov upphettar hela luftledarsystemet så att isskorpan smälter. Fotot är troligen taget någon gång under 1950-talet.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!