Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till ordinarie höstmöte onsdagen den 25:e september 2019 kl. 19.00 i Sändarsalen i Grimeton radiostation.
Kvällen inledes med sedvanliga höstmötesförhandlingar, se förslag på dagordning nedan. Därefter förflyttar vi oss till Besökscentret för fortsatt samvaro med kaffe, fralla och kaka.
I samband med detta kommer Ola Hernvall att ge oss en inblick i RCA:s historia. Det är ju i år 100 år sedan företaget bildades.

Väl mött på höstmötet.

Förslag till dagordning vid höstmötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av justeringsmän för höstmötesprotokollet.
 4. Information om Alexanders verksamhet hittills under året.
 5. Beslut om medlemsavgift för 2020.
  (Styrelsens förslag till avgift:
  enskild medlem 125:-/år organisation 500:-/år)
 6. Information om Alexanders aktiviteter i höst,
  trivselkvällar, kurser m.m.
 7. Övriga frågor.
 8. Mötets avslutning.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!