Stationen invigdes högtidligen den 2 juli 1925 av konung Gustaf V som sände ett telegram till Calvin Coolidge, USA:s president, där kungen lovordade den nya förbindelsen till Amerika och också prisade det “demokratiska skydd under vilket miljoner av svenskar hade funnit nya hem”.

Gustav V (en face) i sändarsalen (Kamerareportage AB).

Källa: Långvågsradiohistoria med tonvikt på Ernst F W Alexanderson, ubåtssamband och SAQ, Varberg Radio i Grimeton – Carl-Henrik Walde.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!