K1 (= kortvågssändare nr 1) Collins, typ 202 A-1 inköpt 1939. Anropssignal: SDE. Uteffekt 0,8kW, frekvensområde 10-18,2 MHz.

Prov gjordes med fartygssändare på några hundra watt med lovande resultat, så Collins-sändaren lånades 1938 från SATT, och sattes i drift mot USA, först på enkla dipolantenner uppspända mellan trästolpar men snart på rombantenn med 18m trämaster.

Det gick så bra att LV-sändaren (SAQ) ofta kunde stoppas, och elförbrukningen minskade. Yngredsfors Kraft misstänkte fel och kontrollerade elmätarna.

Varför kan en liten KV-sändare ersätt en stor LV-sändare?

Jo, störnivån sjunker med ökad frekvens, antennverkningsgraden blir bättre och man kan dessutom rikta effekten. Redan en enkel halvvågsantenn på lämplig höjd förstärker strålningen 6,5 gånger så att en 0,8 kW sändare motsvarar 5 kW och med en rombantenn samlas strålningen än mer så att den motsvarar 50-100 kW på en rundstrålande antenn.

Av de 100 kW som Alexandersonsändaren normalt matade till antennen, strålade bara 12 kW ut (resten blev värme) i praktiskt taget alla riktningar utom uppåt (trots den stora multipelavstämda antennen) så mot Amerika motsvarade strålningen 30 kW.

K1_dataplateTelegramtrafiken med USA skedde till en början i Morsekod (A1A = bärvågen nycklades till och från) med upp till 90 ord per minut.

Sändaren har flera gånger modifierats. Slutrör har bytts och frekvensskiftoscillator har inkopplats (innebär att bärvågen finns hela tiden men växlar i frekvens mellan inkommande ettor och nollor = F1B, vilket ger större tålighet mot störningar än A1A) och sändaren användes för 4-kanals TOR (fyra samtidiga telexkanaler). En av dessa fyra kanaler var i sin tur uppdelad i 3 långsammare kanaler, varav en var direkt kopplad till UD, som “het linje” till USA.

K1_instrumentationTill en början gick sändningarna direkt till USA, men sedermera via RCA:s relästation i Tanger (NAM- resp. TGR-romben) för att undvika störningar i norrskenszonen.

Sändaren togs ur drift i januari, 1965.

 

K1 sändaren renoverades till körbart skick 2009-2010 av ingenjör Gunnar Fjellmar.

Källor:
Text ifrån informationsskylt i sändarsalen:
Foto: Fredrik Wiklund 2016

Tagged on:

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!