QSL-rapporter mottages tacksamt

Rapportera din mottagning av SAQ via:
Reception report form at alexander.n.se/receptionreport

– eller via SM byrå

– eller direkt med post till: Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner, Radiostationen, Grimeton 72, SE-432 98 Grimeton

Notera: SAQ är medlem av Swedish Amateur Association (SSA) och “QSL via byrå” är OK.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!