QSL-rapporter mottages tacksamt

Rapportera din mottagning av SAQ via:
Reception report form at alexander.n.se/receptionreport

– eller via SM byrå

– eller direkt med post till: Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner, Radiostationen, Grimeton 72, SE-432 98 Grimeton

Notera: SAQ är medlem av Swedish Amateur Association (SSA) och “QSL via byrå” är OK.