STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING INOM RADIO- OCH TELETEKNIKEN OCH DESS HISTORIA

utlyser härmed stipendium för ansökan

Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia.
Mer information om stipendiet och hur du söker hittar du på stiftelsens hemsida www.radiostiftelsen.se .
Stipendieansökan skall vara tillgänglig för Radiostiftelsens styrelse senast den 31 januari 2020.
Utdelning sker i mars månad 2020.
Skicka eventuella frågor till oss via e-post, info@radiostiftelsen.se, eller till:
Radiohistoriska Stiftelsen
Stipendieansökan
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!