STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING INOM RADIO- OCH TELETEKNIKEN OCH DESS HISTORIA
utlyser härmed stipendium för ansökan

Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja forskning,
utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess
historia.
Mer information om stipendiet och hur du söker hittar du på stiftelsens hemsida
www.radiostiftelsen.se.
Stipendieansökan skall vara tillgänglig för Radiostiftelsens styrelse senast den 31 januari
2019. Utdelning sker i mars månad 2019.
Skicka eventuella frågor till oss via e-post, info@radiostiftelsen.se, eller till:

Radiohistoriska Stiftelsen
Stipendieansökan
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!