Arbetskvall

Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner är en ideell förening som bildades 1996. Föreningens syfte är att bevara, dokumentera och levandegöra sändarutrustningen vid den gamla radiostationen i Grimeton.

Vänföreningen bildades av tidigare anställda vid radiostationen samt av industri- och kulturhistoriskt intresserade personer för att bevara och levandegöra den äldre tekniken. Främsta drivkraften för föreningen har varit att bevara den gamla långvågssändaren. Detta arbete bedrevs inledningsvis i nära samarbete med bl.a. Telia, Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun. På senare år är Världsarvet Grimeton vår samarbetspart.

Anläggningen byggnadsminnesförklarades i oktober 1996. Stationen utsågs till ”Årets Industriminne” för 1997. Utnämningen av Grimetons radiostation till världsarv på UNESCO:s världsarvslista i juli 2004 är naturligtvis höjdpunkten för vänföreningen Alexander. Långvågssändaren är idag den enda kvarvarande av sitt slag i världen och dessutom i körbart skick!

I studiecirklar och arbetsgrupper vidareförs kunnandet för drift och skötsel av sändare och maskiner.

Vi hälsar dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet aktivt såväl som passivt.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!