Arbetskvall

Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner är en ideell förening som bildades 1996. Föreningens syfte är att bevara, dokumentera och levandegöra sändarutrustningen vid den gamla radiostationen i Grimeton.

Vänföreningen bildades av tidigare anställda vid radiostationen samt av industri- och kulturhistoriskt intresserade personer för att bevara och levandegöra den äldre tekniken. Främsta drivkraften för föreningen har varit att bevara den gamla långvågssändaren. Detta arbete bedrevs inledningsvis i nära samarbete med bl.a. Telia, Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun. På senare år är Världsarvet Grimeton vår samarbetspart.

Anläggningen byggnadsminnesförklarades i oktober 1996. Stationen utsågs till ”Årets Industriminne” för 1997. Utnämningen av Grimetons radiostation till världsarv på UNESCO:s världsarvslista i juli 2004 är naturligtvis höjdpunkten för vänföreningen Alexander. Långvågssändaren är idag den enda kvarvarande av sitt slag i världen och dessutom i körbart skick!

I studiecirklar och arbetsgrupper vidareförs kunnandet för drift och skötsel av sändare och maskiner.

Vi hälsar dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet aktivt såväl som passivt.