Föreningen Alexander hälsar alla besökare välkomna till Alexandersondagen, söndagen den 30 juni 2019, kl 10-16.
I år så kommer vi att försöka göra två utsändningar med SAQ sändaren under dagen enligt tiderna nedan. Detaljerad information om utsändningarna  komer inom kort.

Här är programmet, med reservation för ändringar:

Hela dagen

Fasta tider

(lokal tid om inte annat anges)

Sändaramatörerna
(Studio och tält vid gaveln till Alex labb)
10.30 (08.30 UTC) Alternatorn startas
11.00 (09.00 UTC) Utsändning av meddelande
Guidning på svenska & engelska.
(Sändarsalen)
Räddningsstjänsten från Skällinge
medverkar med brandskydd mm.
(mellan sändarsalen och Alex lab)
11.15 Guidad promenad till torn 1
(Samling vid kylvattendammen)
Alex labb
Experiment för alla åldrar!
11.40 Föredrag
Professor Karls-Gustav Strid talar om…
(Tält bortom kylvattendammen)
Stationsbilen
(står uppställd utanför sändarsalen)
12.45 Guidad visning av Radiostationen
(Samling vid kylvattendammen)
Åktur med häst och vagn
(Start från fältet vid kylvattendammen)
13.30 (11.30 UTC) Alternatorn startas
14.00 (12.00 UTC) Utsändning av meddelande
Guidning på svenska & engelska.
(Sändarsalen)
Ansiktsmålning
(Lilla tältet vid kylvattendammen)
14.15 Guidad promenad till torn 1
(Samling vid kylvattendammen)
Fiskdamm
(i serveringstältet, Cafè Alexander)
14.40 Föredrag:
Professor Karls-Gustav Strid talar om…
(Tält bortom kylvattendammen)
Loppmarknad med radioprylar
(Tält bortom kylvattendammen)
Science Safari
En buss full med experiment. Vetenskap och teknik, för barn, ungdomar och vuxna.
Videovisning
(Besökscentrum – entrén)
Skyddsrummet
Besök utställningen Radio:aktivitet i skyddsrummet ifrån andra världskriget.
(Till skyddsrummet: följ skyltar vid tälten)
Servering
i Besökscentrum (entrén) och café Alexander
(tält på området)

Grimeton Radio / SAQ Transmission on June 30th, 2019.

The annual transmission on “Alexanderson Day” with the Alexanderson alternator on VLF 17.2 kHz with the call SAQ will take place Sunday, June 30th, 2019.
Two transmissions are scheduled as follows:

  1. Startup of tuning at 10:30 (08:30 UTC) with a transmission of a message at 11:00 (09:00 UTC).
  2. Startup of tuning at 13:30 (11:30 UTC) with a transmission of a message at 14:00 (12:00 UTC)
    Both transmission events will be broadcasted live on our YouTube Channel.

NEW! ONLINE RECEPTION REPORT FORM TO REPLACE E-MAIL REPORTS
We are introducing a new online SAQ reception report form to be used by listeners to report reception of any SAQ transmissions. We are kindly asking listeners not to send SAQ reception reports via E-mail.

QSL-reports to SAQ are kindly received via:
Reception report form at alexander.n.se/receptionreport
– or via: SM bureau
– or direct by postal mail to:

Alexander Association
Radiostationen
Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON
S W E D E N

The Amateur Radio Station with the call “SK6SAQ” will be QRV on the following frequencies:
– 7.035 kHz CW or
– 14.035 kHz CW or
– 3.755 kHz SSB

QSL-reports to SK6SAQ are kindly received via:
– Email to info@alexander.n.se
– or via: SM bureau
– or direct by postal mail (see address above)Two stations will be on the air most of the time.

The station will be open to visitors between 10.00 am to 4.00 pm.

WELCOME!

World Heritage Grimeton Radio station and The Alexander Association

For further details, se grimeton.org or alexander.n.se

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!