Föreningen Alexander hälsar alla besökare välkomna till Alexandersondagen, söndagen den 1 juli 2018, kl 10-16.
I år så kommer vi att försöka göra tre utsändningar med SAQ sändaren under dagen enligt tiderna nedan.

Här är programmet, med reservation för ändringar:

Hela dagen

 

Fasta tider

(lokal tid om inte annat anges)

Science Safari
En buss full med experiment. Vetenskap och teknik, för barn, ungdomar och vuxna.
10.15 (08.15 UTC) Alternatorn startas
10.45 (08.45 UTC) Utsändning av meddelande
Guidning på svenska.
(Sändarsalen)
Alex labb
Experiment för alla åldrar!
10.30 Brandkåren kommer!
Räddningstjänsten från Skällinge visar upp sina bilar
(utgår om det skulle bli larm)
Skyddsrummet
Besök utställningen Radio:aktivitet i skyddsrummet ifrån andra världskriget.
(Till skyddsrummet: följ skyltar vid tälten)
11.00 Guidad promenad till torn 1
(Samling vid kylvattendammen)
Ansiktsmålning
(Lilla tältet vid kylvattendammen)
11.00 Föredrag
Professor Karls-Gustav Strid talar om…
(Tält bortom kylvattendammen)
Fiskdamm
(i serveringstältet, Cafè Alexander)
11.30 Guidad visning av Radiostationen
(Samling vid kylvattendammen)
Loppmarknad med radioprylar
(Tält bortom kylvattendammen)
11.30 Brandkåren kommer!
Räddningstjänsten från Skällinge visar upp sina bilar
(utgår om det skulle bli larm)
Poängpromenad med barnfrågor
Startkort fås i entrén
(Start vid kylvattendammen)
12.15 (10.15 UTC) Alternatorn startas
12.45 (10.45 UTC) Utsändning av meddelande
Guidning på engelska.
(Sändarsalen)
Sändaramatörerna
(Studio och tält vid gaveln till Alex labb)
13.00 Guidad promenad till torn 1
(Samling vid kylvattendammen)
Videovisning
(Besökscentrum – entrén)
13.00 Föredrag:
Professor Karls-Gustav Strid talar om…
(Tält bortom kylvattendammen)
Åktur med häst och vagn
(Start från fältet vid kylvattendammen)
13.00 Brandkåren kommer!
Räddningstjänsten från Skällinge visar upp sina bilar
(utgår om det skulle bli larm)
 Servering
i Besökscentrum (entrén) och café Alexander
(tält på området)
13.30 Guidad visning av
Radiostationen
(Samling vid kylvattendammen)
14.00 Brandkåren kommer!
Räddningstjänsten från Skällinge visar upp sina bilar
(utgår om det skulle bli larm)
14.15 (12.15 UTC) Alternatorn startas
14.45 (12.45 UTC) Utsändning av meddelande
Guidning på svenska.
(Sändarsalen)
15.00 Guidad promenad till torn 1
(Samling vid kylvattendammen)
15.00 Brandkåren kommer!
Räddningstjänsten från Skällinge visar upp sina bilar
(utgår om det skulle bli larm)

Grimeton Radio / SAQ Transmission on July 1st, 2018.

The annual transmission on “Alexanderson Day” with the Alexanderson alternator on VLF 17.2 kHz with the call SAQ will take place Sunday, July 1st, 2018.
This year, three transmissions are scheduled as follows:

1. Startup of tuning at 10:15 (08:15 UTC) with a transmission of a message at 10:45 (08:45 UTC).
2. Startup of tuning at 12:15 (10:15 UTC) with a transmission of a message at 12:45 (10:45 UTC)
3. Startup of tuning at 14:15 (12:15 UTC) with a transmission of a message at 14:45 (12:45 UTC)

All three transmission events will be broadcasted live on our YouTube Channel.

Amateur Radio Station with the call “SK6SAQ” will be QRV on the following frequencies:
– 7.035 kHz CW or
– 14.035 kHz CW or
– 3.755 kHz SSB

Two stations will be on the air most of the time.

QSL-reports to SAQ and SK6SAQ are kindly received via:
– E-mail to: info@alexander.n.se
– or via: SM bureau
– or direct by mail to:

Alexander – Grimeton Veteranradios Vaenner
Radiostationen
Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON
S W E D E N

The station will be open to visitors between 10.00 am to 4.00 pm.

WELCOME!

World Heritage Grimeton Radio station and The Alexander Association

For further details, se grimeton.org or alexander.n.se

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!