Den mobila byschan var i bruk länge, här på frukostrasten vid 6:e tornet 1952. Från vänster: Rickard Andersson, Ingvar Andersson, Allan Bertilsson, Albert Olsson (delvis skymd), Alvar Johansson (skymd). Foto: Bo Johansson.

Källa: Radiostationen i Grimeton – Britta Nyström – Länsstyrelsen i Halland:2001

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!