Hans Palmqvist var född i Malmö 1899 och växte upp under enkla förhållanden, men uppmuntrades av fadern att läsa vidare. Han hade drömmar om att bli läkare men kom att studera vid Tekniska högskolan i Stockholm där han blev färdig civilingenjör 1924. Han var chef på Karlsborgs radiostation innan han 1929 fick samma befattning i Grimeton. Han gick i pension först vid 70 års ålder, 1969. Att det blev så lång tid som chef berodde på den stora omorganisationen inom Televerket radio som genomfördes i slutet på 1960-talet. Efter omställningen skulle Grimeton komma att uppgå i en större organisation med enbart en platschef med lägre rang som chef i Grimeton. Därför anställdes ingen efter Palmqvist utan han erbjöds att fortsätta några år till tills omorganisationen var klar. På så sätt tog man vara på Palmqvists kunnande och kompetens i omställningsarbetet.

Skjorta och slips

Palmqvist med fru Karin (som han träffat på radiostationen i Karlsborg) flyttade in i radiobyn 1929. Palmqvist var en utpräglad teoretiker men ingen praktiker. Alltid klädd i skjorta slips och kostym. Aldrig klädd i blåställ eller hållandes i ett verktyg. Han hade också förmånen att ha anställda som skötte hans trädgård.

-Men han var väldigt duktig som chef. Duktig på att skriva och formulera sig. Han älskade att prata och var en god talare och begärde ordet i alla sammanhang, berättar Bo Johansson, som arbetade under Palmqvist från det han själv blev anställd på radiostationen 1952. Palmqvist anställde gärna folk från trakten. Utåt höll han på dem men inåt kunde han ryta till om någon misskötte sig.

”Socialmoderat”

-Han kunde vara omtänksam, han var lite av en ”socialmoderat”, berättar Bo Johansson. Palmqvist resonerade också som så, att det var bättre att han gav folk jobb än att de skulle gå och driva i stan. En del var svårplacerade men Palmqvist gav dem möjlighet till arbete. -Det ska han ha en eloge för, säger Bo Johansson. Palmqvist var mycket aktiv och engagerad även på fritiden och satt med i en lång rad styrelser t ex Grimetons skytteförening, Skånegillet i Varberg, Frimurarlogen Fyrbåken i Varberg, Föreningen Norden, Radiostationens pistolklubb, Röda korset. Han satt i kommunalfullmäktige för högerpartiet och hade andra kommunala uppdrag i Grimeton som då var egen kommun. -Han blev med tiden mer Grimetonbo än Grimetonborna själva, säger Bo Johansson. Palmqvist var den gamla tidens chef. Som en brukspatron. Till honom sa ingen du. Under åren i Grimeton fick han vara med om något nytt och främmande för en dåtidens företagsledare: Det var bildandet av en lokal fackklubb på företaget. -Det var något nytt och främmande för Palmqvist när vi bildade fackklubben. Några år innan han förstod och accepterade var det ganska kärvt. Nästan varje sammanträde gav upphov till upprörda känslor. Varje sak vi tog upp såg han som ett misstroende mot honom som chef. Men med tiden kunde vi tala om gemensamma problem, säger Bo Johansson.

Blomstringstid

Under sina 40 år i Grimeton var Palmqvist med om det mesta inom radio- och teve-utbyggnaden: SAQ:s blomstringstid, kortvågens genombrott, Andra världskriget, radioutvecklingen, tevens födelse och utbyggnaden av länknätet med mera. Palmqvist tänkte på framtiden och planerade och var med om att bygga den nya stationen. När den togs i bruk 1965 var det i princip bara att stänga den gamla stationen och flytta över verksamheten. -Palmqvist hade tänkt på detta och stred för att en ny radiostation skulle byggas. Ingen hade dittills vågat bygga ihop långvåg, kortvåg, rundradio och teve på grund av störningar. Det blev en kompromiss där kostnaden kunde pressas i ett nytt hus, säger Bo Johansson.

-Hade man inte byggt den nya stationen hade man måst riva ut all utrusning i den gamla stationen. Från början fanns två alexandersonalternatorer i Grimeton. Men den ena togs bort i samband med att kortvågssändarna kom.

Ubåtstrafiken

Senare skulle det visa sig att ”alla bitar föll på plats” till Grimetons fördel vad det gällde ubåtstrafiken som var beroende av långvågsantennen. Ubåtstrafiken kunde lika gärna ha hamnat i Karlsborg, men den befintliga utrusningen passade inte in för den nya trafiken. Kanske hade Palmqvist en känsla för att åtminstone en av Alexandersonsändarna och sändarsalen med all gammal utrustning måste bevaras åt eftervärlden? Kanske hade han en vision om världsarv? Ingen vet. Några år innan Palmqvist slutade i Grimeton flyttade han till en egen villa i Varberg. Efter några års sjukdom avled han 1986, 87år gammal.

Källor:
Text o porträtt: Tidningen Alternatorn nr 4, 2009.
Bild ifrån sändarsalen: Dan G:son Faxerin

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!