Årets höstmöte i föreningen Alexander Grimeton Veteranradios vänner, hålls den 22 september kl 19.00 och blir digitalt med anledning av rådande pandemisituation. Det betyder att alla medlemmar hälsas välkomna att deltaga via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Endast styrelsen kommer därför att närvara fysiskt på mötet, som hålls i sändarsalen på World Heritage Grimeton Radio Station. Mötet kommer att hållas på svenska.

Före mötet:
För att kunna deltaga på det digitala mötet så behöver du först registrera dig. Detta kan du med fördel göra i god tid före mötet.
REGISTRERA DITT DELTAGANDE PÅ MÖTET HÄR.

När du registrerat dig så får du en bekräftelse via E-post (går ej att svara på) med information om mötet.

Ansluta till mötet:
I bekräftelsen som du fick via E-post vid registreringen, finns en knapp att klicka på för att ansluta till mötet när det är dags.
Med dator: Om du inte redan har Microsoft Teams på din dator så behöver du INTE installera något program på din dator. Välj alternativet “Fortsätt i den här webbläsaren” för att ansluta till mötet.
Med mobil / surfplatta: Installera först appen “Microsoft Teams”. Klicka sedan på knappen i bekräftelsen du fick via E-post.

Under mötet:
Din mikrofon kommer inte att höras och din kamera kommer inte att synas för de andra deltagarna.
Om du vill ha ordet så klicka på handsymbolen och invänta instruktion från mötets ordförande.
När du får ordet, se till att din mikrofon är påslagen (mikrofonsymbolen ska INTE vara överstruken).
Det går även bra att skriva en fråga eller kommentar i chatten genom att klicka på symbolen “textbubbla”.
Vid votering, klicka på symbolen “textbubbla” för att rösta.

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av justeringsmän för höstmötesprotokollet.
  4. Information om Alexanders verksamhet hittills under året.
  5. Beslut om medlemsavgift för 2022.
    Styrelsens förslag till avgift: enskild medlem 125 kr/år organisation 500 kr/år
  6. Information om Alexanders aktiviteter i höst, trivselkvällar, kurser, m.m.
  7. Övriga frågor.
  8. Mötets avslutning.

Höstmötet följs av en start av Alexandersonalternatorn, utan någon utsändning på antenn.

Väl mött!

//Styrelsen i föreningen Alexander Grimeton Veteranradios Vänner

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!