Under hösten så anordnar Föreningen Alexander en SAQ grundkurs, som omfattar grundläggande teoretiska kunskaper om SAQ:s funktion samt en inblick i hur det praktiskt går till när vi startar alternatorn.

Ingen direkt förkunskap är nödvändig, men du bör ha intresse för teknik och ellära, för att du ska kunna tillgodogöra dej kursens innehåll.

Kursen hålls på Grimetons Radiostation och vi erbjuder två alternativ till schema.
Alt.1: Fyra tillfällen med start tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 18.00 och därefter ytterligare tre kurskvällar varannan tisdag.
Alt 2: Två tillfällen med start lördagen den 9 oktober 2021 kl. 10.00 och ytterligare en lördag den 23 oktober.

Anmälan och eventuella frågor senast den 1/10 med e-post till endera av kursledarna:
Ola Hernvall: ola42@seaside.se
Fredrik Wiklund: fredrik@jordhus.se

Kursen hålls på svenska och är avgiftsfri för Alexanders medlemmar.

För tillfället så har vi ingen möjlighet att erbjuda någon distansutbildning men det kan bli aktuellt längre fram, så anmäl gärna ditt intresse för distansutbildning redan nu.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!