Den traditionsenliga träffen på radiostationen på julaftons morgon är i år inställd, på grund av att det inte heller blir någon utsändning.
Läs mer om orsaken till detta i tidningen Alternatorn, nedan.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!