kallandPå FN-dagen den 24 oktober 2015, kommer SAQ sändaren i Grimeton återigen att sända ut ett meddelande på 17,2 kHz CW till hela världen. Uppstart av sändaren börjar ca kl 11:30 (09:30 UTC) och kl 12:00 (10:00 UTC) sker utsändningen av ett meddelande, som i år har skrivits av Påskbergsskolan i Varberg.

I samband med Fredsforumet som hålls på Kulturhuset Komedianten i Varberg på FN-dagen, kommer Arne Sikö från vänföreningen Alexander, att där försöka ordna en mottagning av meddelandet. Läs mer om Fredsforumet här.

Om man vill vara med på plats i sändarsalen så har Världsarvet Grimeton öppet på FN-dagen mellan kl 10.00 och 15.00. Fri entré. Den dagen har man också öppet i skyddsrummet för att visa utställningen om 2:a världskriget.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!