På grund av tekniska problem på Alexandersondagen den 28 juni kl 9:00 UTC kunde ingen sändning genomföras. Läs mer här om de tekniska problemen. Men Alexander teamet  lyckades med att snabbt lokalisera problemet och lagom till sändningen kl 12:00 UTC fungerade den “gamla damen” utmärkt.

 

 

Här är en video som visar och uppstarten av Alexandersonalternator, med anropssignal “SAQ”, vid 11:30 UTC, följt av utsändningen av meddelandet klockan 12:00 UTC. Varsågod och njut!

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!