Föreningen Alexander bjuder in sina medlemmar att delta i en grundkurs hur Alexanderson­sändaren i Grimeton är konstruerad och körs. Vi börjar tisdagen den 17 januari 2017 kl. 18 och träffas

sedan vid ytterligare tre tillfällen på tisdagskvällar under vintern och våren.

Varje kurstillfälle varar ca två timmar.

Intresserad? Anmäl dej då till

info@alexander.n.se senast 10 januari 2017.

Frågor besvaras gärna av Alexanders ordförande Jan Steinbach

070­632 24 46 eller kursledaren Ola Hernvall 070­308 32 53.

Väl mött på kursen!

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!