Välkommen till föreningen Alexander!

Vänföreningen Alexander värnar, vårdar och visar den gamla fina långvågssändaren i Grimeton, den enda i sitt slag i världen, och dessutom körbar!

Lyssnarrapporter/ Listeners’ reports

Slutlig sammanställning av inkomna lyssnarrapporter från Alexandersondagen 2014, klicka på bilden ovan

Final summary of listeners’ reports from the Alexanderson Day Transmission 2014, click on the picture above

Arbetskvällar

Nästa arbetskväll/trivselkväll är onsdagen den 26 november kl. 18.

Världsarvet Grimeton

Varbergs radiostation i Grimeton uppfördes på 1920-talet för trådlös kommunikation till Amerika. 2004 blev anläggningen inskriven på världsarvslistan.