Välkommen till föreningen Alexander!

Vänföreningen Alexander värnar, vårdar och visar den gamla fina långvågssändaren i Grimeton, den enda i sitt slag i världen, och dessutom körbar!

No transmission

No transmission from SAQ on 24th October.
Ingen sändning över antenn med SAQ på FN-dagen 24 oktober.

Arbetskvällar

Nästa arbetskväll/trivselkväll är onsdagen den 29 oktober kl. 18.

Världsarvet Grimeton

Varbergs radiostation i Grimeton uppfördes på 1920-talet för trådlös kommunikation till Amerika. 2004 blev anläggningen inskriven på världsarvslistan.