Välkommen till föreningen Alexander!

Vänföreningen Alexander värnar, vårdar och visar den gamla fina långvågssändaren i Grimeton, den enda i sitt slag i världen, och dessutom körbar!

Lyssnarrapporter/ Listeners’ reports

Slutlig sammanställning av inkomna lyssnarrapporter från Alexandersondagen 2014, klicka på bilden ovan

Final summary of listeners’ reports from the Alexanderson Day Transmission 2014, click on the picture above

Årsmöte – höstmöte

Alexanders höstmöte 2014 äger rum onsdagen den 24 september i sändarsalen på radiostationen.

Världsarvet Grimeton

Varbergs radiostation i Grimeton uppfördes på 1920-talet för trådlös kommunikation till Amerika. 2004 blev anläggningen inskriven på världsarvslistan.