Hela Sommaren / All Summer:

Kvällsvisningar på tisdagar, läs mer under "Evenemang" / Evening tours every tuesday, read more under "Events"

Kvällsvisningar 2015

Under sommaren arrangerar Vänföreningen Alexander kvällsvisningar av radiostationen, inklusive start av sändaren, på tisdagskvällar kl 18.00.

Sommarkurs

Föreningen Alexander-Grimeton anordnar en tvådagars snabbkurs varje sommar, i hur den gamla Alexanderson-alternatorn fungerar och manövreras.

Kulturarvsdagen 2015

Ernst Alexanderson är för många ett okänt namn. Ändå är han en dem som på många sätt bidragit till utvecklingen av tekniska produkter, som vi använder idag. Följ med på en visning som tillägnas denne fantastiske ingenjör och uppfinnare!