Med anledning av Coronapandemin så har styrelsen i föreningen Alexander beslutat att Alexandersondagen, som är årets höjdpunkt för föreningen, inte kommer att kunna genomföras som vanligt. Det kommer inte att bli några besökare till radiostationen och det kommer inte att genomföras några besöksaktiviteter.

Däremot så kommer föreningen försöka att genomföra två utsändningar till världen från den gamla Alexandersonalternatorn SAQ, dock med minimal bemanning på plats. Utsändningarna kommer att videostreamas live på vår YouTube Kanal där man kan följa hela förloppet med uppstart och utsändning. Programmet ser ut som följer:

The annual transmission on Alexanderson Day with the Alexanderson Alternator on VLF 17.2 kHz with the call sign SAQ will take place Sunday, July 5th, 2020.

Two transmissions are scheduled as follows:

  1. Startup and tuning at 10:30 (08:30 UTC) with a transmission of a message at 11:00 (09:00 UTC).
    Live Video Stream starts at 10:30 (08:30 UTC)
  2. Startup and tuning at 13:30 (11:30 UTC) with a transmission of a message at 14:00 (12:00 UTC)
    Live Video Stream starts at 13:30 (11:30 UTC)

Watch both transmission events live on our YouTube Channel.

QSL-reports to SAQ (please no E-mails) are kindly received via:
Reception report form
– or via: SM bureau
– or direct by postal mail to:

Alexander Association
Radiostationen
Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON
S W E D E N

SAQ FORUM
Please post your comments on our transmissions with the Alexanderson Alternator with call sign SAQ in the SAQ Forum.

SK6SAQ (Amateur Radio Station)
The Amateur Radio Station with the call “SK6SAQ” will be QRV on the following frequencies:
– 7.035 kHz CW or
– 14.035 kHz CW or
– 3.755 kHz SSB

QSL-reports to SK6SAQ are kindly received via:
– Email to info@alexander.n.se
– or via: SM bureau
– or direct by postal mail (see address above)

Two stations will be on the air most of the time.

Due to the Corona pandemic, there will be no visitors to the radio station and there will be no visitor activities. Instead you can watch both transmission events live on our YouTube Channel. The association will try to carry out the two broadcasts to the world from the old Alexanderson alternator SAQ with minimal staffing in place.

World Heritage Grimeton Radio station and The Alexander Association

For further details, se grimeton.org or alexander.n.se


Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!