Med anledning av Coronapandemin så har styrelsen i föreningen Alexander beslutat att Alexandersondagen, som är årets höjdpunkt för föreningen, inte kommer att kunna genomföras som vanligt. Det kommer inte att bli några besökare till radiostationen och det kommer inte att genomföras några besöksaktiviteter.

Däremot så kommer föreningen försöka att genomföra två utsändningar till världen från den gamla Alexandersonalternatorn SAQ, dock med minimal bemanning på plats. Utsändningarna kommer att videostreamas live på vår YouTube Kanal där man kan följa hela förloppet med uppstart och utsändning. Programmet ser ut som följer:

10:30 (08:30 UTC) Uppstart av Alternatorn
11:00 (09:00 UTC) Utsändning av ett meddelande (17.2 kHz CW)

13:30 (11:30 UTC) Uppstart av Alternatorn
14:00 (12:00 UTC) Utsändning av ett meddelande (17.2 kHz CW)

Mer detaljerad information om utsändningarna och hur man skickar QSL kommer senare.