På grund av den ökande Coronavirusspridningen har föreningen Alexander beslutat att ställa in årsmötet den 25 mars.
Nytt datum för årsmöte kommer att beslutas när situationen tillåter.

Även följande aktiviteter är tills vidare inställda:

  • Driftledarkursen den 18/3
  • Fortsättningskursen den 24/3
  • Styrelsemötet den 25/3

Vi avvaktar med beslut om hur vi gör med nästkommande aktiviteter.

// Styrelsen i föreningen Alexander Grimeton Veteranradios vänner

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!